Άφιξη
Αναχώρηση
Ενήλικες
Παιδιά

Εκδρομές

09:30    8 ώρες
Ενήλικας 48,00 € Παιδί (3-13) 24,50 €
09:30    8 ώρες
Ενήλικας 48,00 € Παιδί (3-13) 24,50 €
Ενήλικας 48,00 € Παιδί (3-13) 24,50 €
 10:00    8 ώρες
Ενήλικας 59,00 € Παιδί (3-13) 29,50 €
09:00    9,5 ώρες
Ενήλικας 43,00 € Παιδί (3-13) 22,00 €
09:00     Δήλος 3 ώρες - Μύκονος 3 ώρες & 15 λεπτά.
Ενήλικας 80,00 € Παιδί (3-13) 40,50 €
08:00     12 ώρες
Ενήλικας 96,00 € Παιδί (3-13) 48,00 €
09:00     8 ώρες
Ενήλικας 69,50 € Παιδί (3-13) 35,00 €
09:00    8 ώρες
Ενήλικας 69,50 € Παιδί (3-13) 35,00 €
ESPA